logo
D.A.V. Centenary Public School
D-Block, Chander Nagar, Ghaziabad - 201001 (C.B.S.E. Affiliation No. : 2130169, School Code : 60074)
Latest News  
  • Flatten the Curve. Stay Home. Stay Safe.
 
Class- X Session 2012-13  
STUDENTS NAME CGPA
ANKUR JAIN 10
HIMANI JAIN 10
TOSHI SINGH 10
PRATHA PANT 10
RISHABH SAXENA 10
RUCHIKA MAHESHWARI 10
SHIKHAR JAIN 10
PRASHANSA LUTHRA 10
PRATISHTHA CHOPRA 10
RITIKA 10
GEETIKA CHAWLA 9.8
RAHUL KUMAR PANDEY 9.8
RAJAT PACHAURI 9.8
AVISHA PACHAURI 9.8
RICHA DUBEY 9.8
CHETAN DHIMAN 9.6
KONARK BHALLA 9.6
DIVYANSH SHARMA 9.6
JONAKI MUKHOPADHYAY 9.6
MAYANK MISHRA 9.6
KARAN SINGH 9.6
SIMRAN RASTOGI 9.4
SANCHIT AGGARWAL 9.4
VRINDA GAUTAM 9.2
ABHIPRIYA SHARMA 9.2